کابل پرینتر 1.5 متری تسکو مدل TC01

کابل پرینتر 1.5 متری تسکو مدل TC01

کابل پرینتر 1.5 متری تسکو مدل TC01